Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

Informe anual de resultados

 

Taxas académicas

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 47,71 52,63 72,29 13,89 74,71
Grao en Enxeñaría da Enerxía 54,74 17,74 84,64 67,31 71,52
Máster en Enxeñaría de Minas 80,00 6,67 96,00 73,00 99,00

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 45,95 66,67 76,48 12,77 67,67
Grao en Enxeñaría da Enerxía 60,78 18,57 89,97 70,59 75,90
Máster en Enxeñaría de Minas 90,00 0,00 93,00 95,00 97,00
Máster en Xeoinformática 53,00 7,69 86,00 75,00 90,00

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 52,13 44,44 79,89 25,00 68,40
Grao en Enxeñaría da Enerxía 67,89 9,62 94,00 87,35 77,29
Máster en Enxeñaría de Minas 87,70 97,14 75,00 97,85
Máster en Xeoinformática 57,27 80,52 76,92 95,45