Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe anual de resultados

2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011

 

Taxas académicas

Curso académico 2016/2017

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 52,13 44,44 79,89 25,00 68,40
Grao en Enxeñaría da Enerxía 67,89 9,62 94,00 87,35 77,29
Máster en Enxeñaría de Minas 87,70 97,14 75,00 97,85
Máster en Xeoinformática 57,27 80,52 76,92 95,45