Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

Informe anual de resultados

 

Taxas académicas

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 54,63 61,54 60,11 0,00 75,06
Grao en Enxeñería da Enerxía 64,67 30,00 84,18 36,73 78,23
Máster en Enxeñería de Minas 81,00 0,00 83,00 77,00 98,00

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 47,71 52,63 72,29 13,89 74,71
Grao en Enxeñaría da Enerxía 54,74 17,74 84,64 67,31 71,52
Máster en Enxeñaría de Minas 80,00 6,67 96,00 73,00 99,00

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 45,95 66,67 76,48 12,77 67,67
Grao en Enxeñaría da Enerxía 60,78 18,57 89,97 70,59 75,90
Máster en Enxeñaría de Minas 90,00 0,00 93,00 95,00 97,00
Máster en Xeoinformática 53,00 7,69 86,00 75,00 90,00

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 52,13 44,44 79,89 25,00 68,40
Grao en Enxeñaría da Enerxía 67,89 9,62 94,00 87,35 77,29
Máster en Enxeñaría de Minas 87,70 97,14 75,00 97,85
Máster en Xeoinformática 57,27 80,52 76,92 95,45