Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe anual de resultados

2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011

 

Taxas académicas

Curso académico 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 45,95 66,67 76,48 12,77 67,67
Grao en Enxeñaría da Enerxía 60,78 18,75 89,97 70,59 75,90
Máster en Enxeñaría de Minas 90,00 0,00 93,00 95,00 97,00
Máster en Xeoinformática 53,00 7,69 86,00 75,00 90,00