Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Revisión do Sistema pola Dirección 23/07/2020
R3 DO-0201 P1 Informe Anual de Coordinación – Grao ERME 19/11/2019
R3 DO-0201 P1 Informe Anual de Coordinación – Grao EE 19/11/2019
R3 DO-0201 P1 Informe Anual de Coordinación – Máster EM 19/11/2019
R2 DO-0202 P1 Informe Anual do Plan de Promoción e Captación do Centro 23/07/2020
R2 DO-0203 P1 Informe Anual do Plan de Acción Titorial 19/11/2019
R3 MC-02 P1 Informe de QSP Periódico 18/12/2019
R2 PE-02 P1 Informe para Responsables Académicos 28/02/2018
Código Documento Aprobación
Política e obxectivos de calidade 16/12/2016
R2 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento e control da docencia 20/06/2017
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do centro 23/07/2020
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 05/07/2017
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 15/11/2017

Cursos anteriores

Informes de revisión do sistema pola dirección
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informes de accións de coordinación
2017/2018: ERME | EE | EM | XI
2016/2017: ERME | EE | EM | XI

Informe de avaliación do PAT
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016