Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Revisión do Sistema pola Dirección 25/05/2021
R3 DO-0201 P1 Informe Anual de Coordinación – Grao ERME 30/10/2020
R3 DO-0201 P1 Informe Anual de Coordinación – Grao EE 30/10/2020
R3 DO-0201 P1 Informe Anual de Coordinación – Máster EM 30/10/2020
R2 DO-0202 P1 Informe Anual do Plan de Promoción e Captación do Centro 23/07/2020
R2 DO-0203 P1 Informe Anual de Avaliación do Plan de Acción Titorial 12/11/2020
R1 IA-01 Necesidades de recursos e servizos 03/03/2021
R3 MC-02 P1 Informe de QSP Periódico 03/03/2021
R2 PE-02 P1 Informe para Responsables Académicos 24/05/2021
Código Documento Aprobación
Anexo 4. Manual Calidade Política e obxectivos de calidade 30/10/2020
R1 DE-02 P1 Panel de indicadores 25/05/2021
R4 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento e control da docencia 20/06/2017
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do centro 24/05/2021
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 05/07/2017
R1 DO-0301 P1 Seguimento da Información Pública 03/03/2021

Cursos anteriores

Informes de revisión do sistema pola dirección

Informes anuais de Coordinación

Informes anuais de avaliación do PAT