Coordinación na Escola de Minas e Enerxía

Procedemento de Coordinación Docente da EME configúrase como o instrumento a través do cal se deseña o contido e a execución das distintas accións relativas á coordinación docente dos títulos adscritos ao centro, dado que a coordinación do conxunto de actividades resulta clave para o adecuado aproveitamento do alumnado.
O sistema de coordinación constitúe un elemento fundamental na introdución dos novos obxectivos e metodoloxías e, sobre todo, servirá para profundar nunha mellor e maior conexión entre docentes e entre estes e o centro.

Coordinación Responsable
Grao EE Deive Herva, Francisco
Grao ERME Araújo Fernández, María
Máster EM Alonso Prieto, Elena Mercedes
1º curso Graos González Rodríguez, Elena
2º curso Graos Eguía Oller, Pablo
3º curso Grao EE Eguía Oller, Pablo
4º curso Grao EE Conde Fontenla, Marcos
3º e 4º curso Grao ERME García Bastante, Fernando Mª
1º curso Máster EM García Lomba, Guillermo
2º curso Máster EM Cabeza Simó, Marta María
Prácticas externas graos e Máster EM Taboada Castro, Javier
Actividades extracurriculares Rodríguez Rodríguez, Ana María
Seguimento persoas egresadas Liz Marzán, Eduardo
TIC Martínez Sánchez,Joaquín
Programa MEET/PAT/PIUNE Domínguez Santiago, Ángeles
Calidade García Lomba, Guillermo
Igualdade Fernández Manín, Generosa
Difusión Pozo Antonio, José Santiago
CNL Alonso Prieto, Elena Mercedes