Taboada Castro

Catedrático/a de universidade

Área de Explotación de Minas
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Despacho M121
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 796
jtaboada@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Minas pola Universidade de Oviedo en 1980. Doutor Enxeñeiro de Minas pola Universidade de Oviedo en 1993. Desde 1999 é Catedrático na Universidade de Vigo. Impartiu docencia universitaria desde 1993. Os seus intereses de investigación son Minaría, Construción, Medio Ambiente e Prevención de riscos laborais. É coautor de máis de 106 publicacións, con 893 citas. Índice H: 18. Participante en máis de 100 proxectos de investigación e contratos con empresas. É coautor de 5 patentes e modelos de utilidade. Dirixiu 19 teses de doutoramento. Foi Director do Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente entre 2003 e 2009.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster Universitario en Enxeñaría de Minas

V09M148V01304 | Xestión Integral de Industrias Mineiras

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01803 | Explotación sostible de recursos enerxético-mineiros

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01613 | Sondaxes, petróleo e gas

 

Investigación

Grupo de investigación

Explotación de Minas

Liñas de investigación

  • Explotación de Minas
  • Enxeñaría medioambiental
  • Prevención de riscos