Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 2 4.44%
Profesor Titular de Universidade 14 31.11%
Titular de Escola Universitaria 0 0%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 6 13.33%
Profesor Axudante Doutor 5 11.11%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 16 35.56%
TOTAL 45 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.