Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 4 9.09%
Profesor Titular de Universidade 12 27.27%
Titular de Escola Universitaria 0 0%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 5 11.36%
Profesor Axudante Doutor 5 11.36%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 16 36.36%
TOTAL 44 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.