Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 4 6.56%
Profesor Titular de Universidade 25 40.98%
Titular de Escola Universitaria 0 0%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 7 11.48%
Profesor Axudante Doutor 3 4.92%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 13 21.31%
TOTAL 61 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.