Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 6 9.52%
Profesor Titular de Universidade 24 38.1%
Titular de Escola Universitaria 2 3.17%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 7 11.11%
Profesor Axudante Doutor 4 6.35%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 10 15.87%
TOTAL 63 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.