Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 6 9.23%
Profesor Titular de Universidade 24 36.92%
Titular de Escola Universitaria 2 3.08%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 8 12.31%
Profesor Axudante Doutor 3 4.62%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 12 18.46%
TOTAL 65 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.