Nombre Cargo Teléfono Email
Ana María Cacheiro Seguín Administradora 986 812 112
Nombre Cargo Teléfono Email
Mª Carmen Romo Pérez Jefa de Negociado 986 812 205

Área de estudios de grado

Nombre Cargo Teléfono Email
Rosa Mª Cortiñas Iglesias Jefa de Área 986 812 101
Mª Mayte Marcote Pereira Jefa de negociado 986 812 101

 

Área de estudos de máster e doutoramento

Nombre Cargo Teléfono Email
Julio Fernández Cid Jefe de área 986 812 102
Mª José Martínez Martín Jefa de negociado 986 812 102
Nombre Cargo Teléfono Email
Ignacio Arce Aramendi Jefe da Area 986 812 481

 

Investigación e Transferencia

Nombre Cargo Teléfono Email
Marta Suárez Gago Jefa del Negociado 986 812 432
Serafina González Miguélez Jefa del Negociado 986 812 432

 

Xestión de Centros e Departamentos

Nombre Cargo Teléfono Email
Mª Luisa Marín Sanmartin Jefa del Negociado 986 812 481
Mª Pilar Conde Casas Jefa del Negociado 986 812 481
Nombre Cargo Teléfono Email
Manuel Valebona Refojos Jefe da Área 986 813 493
Mónica de Pascual Serrano Jefa del Negociado 986 812 114
Begoña Gonzalez Alberte Jefa del Negociado 986 812 114
Nombre Cargo Teléfono Email
Miguel Eirín Técnico Informático 986 811 939
Alfonso Sánchez Técnico Informático 986 811 939
Nombre Cargo Teléfono Email
Paulo Cabral Pereira Técnico Especialista 986 812 208
Alicia Costa González Técnico Especialista 986 812 208
Ana B. Cosque Meira Técnica Especialista 986 812 208
Alicia Ferreiro Domínguez Técnica Especialista 986 812 208
Nombre Cargo Teléfono Email
Miguel García Ramos Técnico Especialista 986 812 100
Jesús García Caurel Auxiliar Técnico (mañana) 986 811 930
Arturo Martínez Fernández Auxiliar Técnico (mañana) 986 811 930