Composición

Presidenta

 • Elena M. Alonso Prieto

Secretario

 • Guillermo García Lomba

Subdirectores/as (1)

 • María Araújo Fernández
 • José Santiago Pozo Antonio
 • Francisco Deive Herva

Personal Docente e Investigador (6)

Titulares

 • Alfonso Mandado Vázquez (1º Graos)
 • Mª del Carmen Pérez Pérez (2º Graos)
 • Fernando García Bastante (3º e 4º Grao ERME)
 • Pablo Eguía Oller (3º e 4º Grao EE)
 • Teresa Rivas Brea (Máster EM)
 • Pedro Arias Sánchez (Máster XI)

Suplentes

 • Elena González Rodríguez
 • Marta Cabeza Simó
 • Leandro Alejano Mongue
 • Javier Taboada Castro
 • Eduardo Giráldez Pérez
 • Joaquín Martínez Sánchez

Estudiantado (4)

Titulares

 • Marta Caride Pérez
 • Alejandro Casal Barreiro
 • Santiago Domínguez Blanco
 • Belén Parente Artime

Suplentes

Personal de Administración y Servicios (1)

Titulares

 • Mª Mayte Marcote Pereira

Suplentes

 • Mª Carmen Romo Pérez

 

Actas