Equipo EME
 

Dirección

Guillermo García Lomba
Secretario e Coord. Calidade
+34 986 812 128
eme.secretaria@uvigo.es

 

Subdirección

María Araújo Fernández
Planificación e Org. Acad.
+34 986 811 923
eme.orgdocente@uvigo.es

Francisco Javier Deive Herva
Infraestruturas e AAEE
+34 986 812 312
eme.infraestructuras@uvigo.es

Santiago Pozo Antonio
Relacións ext. e mobilidade
+34 986 814 077 / 130 211
eme.internacional@uvigo.es

 

Organización

Órganos colexiados

Comisións