Equipo EME
 

Dirección

Guillermo García Lomba
Secretario e Coord. Calidade
+34 986 812 128
eme.secretaria@uvigo.es

 

Subdirección

María Araújo Fernández
Planificación e Org. Acad.
+34 986 811 923
eme.orgdocente@uvigo.es

Raquel Pérez Orozco
Divulgación científica e Captación
+34 986 813 423
eme@uvigo.es

 

Organización

Órganos colexiados

Comisións