MINERXÍA é a nova revista da Escola.

Trátase dunha nova canle de comunicación na nosa escola. Nela faise un resumo das actividades máis relevantes nas que partipamos como colaboradores u organizadores.

En ela falamos das actividades da escola, da investigación, da igualdade na escola, da mobilidade do estudantado, dos concursos e as actividades con outros centros, ademáis de presentar a nosa escola, nosos graos e nosos estudos.

Números por cursos