O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do estudantado coa realidade profesional na que se vai a integrar ao rematar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o estudantado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Desde este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:

Perfil académico ou investigador
Require do estudantado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional
Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o estudantado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable desde os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

 

Traballo Fin de Grao 2021/2022

Normativas do TFG

Ofertas temáticas do TFG

  • Listaxe de ofertas de TFG Outubro 2021/2022

Formulario do TFG

 

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

Convocatoria Solicitude Defensa
Fin de carreira 22/09/2021 – 29/09/2021 04/10/2021 – 05/10/2021
Febreiro 01/02/2022 – 11/02/2022 24/02/2022 – 25/02/2022
Xuño 06/06/2022 – 17/06/2022 28/06/2022 – 29/06/2022
Xullo 05/07/2022 – 15/07/2022 26/07/2022 – 28/07/2022

 

Traballo Fin de Grao 2020/2021

Normativas do TFG

Ofertas temáticas do TFG

Formulario do TFG

 

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

Convocatoria Solicitude Defensa
Fin de carreira 24/09/2020 – 30/09/2020 05/10/2020 – 06/10/2020
Febreiro 01/02/2021 – 11/02/2021 22/02/2021 – 23/02/2021
Horarios e tribunais
Xuño 04/06/2021 – 17/06/2021 29/06/2021 – 30/06/2021
Xullo 07/07/2021 – 15/07/2021 27/07/2021 – 29/07/2021
Horarios e tribunais

 

Coordinación do TFG