O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do estudantado coa realidade profesional na que se vai a integrar ao rematar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o estudantado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Desde este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:

Perfil académico ou investigador
Require do estudantado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional
Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o estudantado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable desde os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

 

Traballo Fin de Grao 2019/2020

Normativas do TFG

Ofertas temáticas do TFG

Formulario do TFG

 

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

Convocatoria Solicitude Defensa
Fin de carreira 23/09/2019 – 27/09/2019 03/10/2019
Febreiro 20/01/2020 – 03/02/2020 17/02/2020 – 18/02/2020
Xuño 27/05/2020 – 11/06/2020 25/06/2020
Xullo 01/07/2020 – 13/07/2020 22/07/2020 – 24/07/2020

 

Coordinación do TFG

Grao ERME

María Araújo Fernández
+34 986 811 923
maraujo@uvigo.es

Grao EE

David Patiño Vilas
+34 986 812 604
patinho@uvigo.es