O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do estudantado coa realidade profesional na que se vai a integrar ao rematar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o estudantado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Desde este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:

Perfil académico ou investigador
Require do estudantado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional
Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o estudantado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable desde os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

 

Traballo Fin de Grao 2020/2021

Normativas do TFG

Ofertas temáticas do TFG

Formulario do TFG

 

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

Convocatoria Solicitude Defensa
Fin de carreira 24/09/2020 – 30/09/2020 05/10/2020 – 06/10/2020
Febreiro 01/02/2021 – 11/02/2021 22/02/2021 – 23/02/2021
Xuño 04/06/2021 – 17/06/2021 29/06/2021 – 30/06/2021
Xullo 07/07/2021 – 15/07/2021 27/07/2021 – 29/07/2021

 

Coordinación do TFG

Grao ERME

María Araújo Fernández
+34 986 811 923
maraujo@uvigo.es

Grao EE

David Patiño Vilas
+34 986 812 604
patinho@uvigo.es