A EME ao longo do ano convoca unha serie de concursos cos que busca visibilizar as saídas profesionais seus titulados. Polo tanto, dunha maneira ou outra  as temáticas nas que se centran este concursos son os recursos mineiros e enerxéticos: xeración, transformación, transporte e uso de enerxía, enerxías renovables, explotación de minerais e de rochas, túneles e obras subterráneas, restauración de espazos mineiros, avaliación de impacto ambiental, fabricación e uso de materiais, explosivos, etc.

Estes concursos presentan diversos formatos (fotográficos, constructivos, de improvisación oral, etc.).

Todos eles teñes fantásticos premios co obxectivo de premiar a todos aqueles que se esforzan na súas creacións.

Listado de concursos: