Acto de benvida

O equipo directivo da EME quere darvos a benvida á Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía e informarvos das actividades de benvida dos primeiros días de setembro.

Data: Xoves 8 de setembro
Lugar: Vestíbulo da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Hora: 10.00 horas

 
O curso comeza o luns 12 de setembro. O xoves 8 de setembro celebrarase a Xornada de Benvida organizada expresamente para o alumnado de novo acceso. Esa mesma semana enviarase unha comunicación desde a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía a todo o alumnado matriculado en primeiro curso con información máis detallada sobre a Xornada de Benvida.

Neste acto coñeceredes:

  • Organización docente
  • Mobilidade do estudantado
  • Medidas de prevención e control sanitario
  • Asociacións de estudantes e vida universitaria

 

 

Aquí presentámosvos material sobre os servizos xerais na Universidade de Vigo: