Curso académico 2020/2021

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao ERME
Grao EE
50
50
Preinscrición
Cal. académico
AutomatrículaContinuación
AutomatrículaContinuación

Convocatoria de matrícula 2020/2021 – estudos de grao

 

Curso académico 2019/2020

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao ERME
Grao EE
50
50
Preinscrición
Preinscrición
AutomatrículaContinuación
AutomatrículaContinuación

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de grao

 

Estudos de máster

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Máster MUEM
Máster XE
30
40
Preinscrición
Preinscrición
Automatrícula
Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de posgrao

 

Estudos de doutoramento

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Doutoramento XACEI
Doutoramento LFV
Doutoramento PPC
10
5
10
Preinscrición
Preinscrición
Preinscrición
Automatrícula
Automatrícula
Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de posgrao

 

Prezos

Decreto 73/2019, de 4 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2019/2020.