Local da Delegación (2º andar) | eme.delegacion@uvigo.es | Facebook | Instagram

A Delegación de Estudantes de Minas e Enerxía é o órgano de representación dos estudantes da EME. Está integrada exclusivamente por estudantes da Escola e ten como principais funcións:

 • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
 • Xestionar os seus recursos.
 • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
 • Elixir aos seus representantes ante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.
Delegación de alumnado

Os cargos da Dirección da Delegación de Estudantes nomeados o día 13 de setembro de 2022 na Reunión de Representes de Alumnos son:

 • Delegado/a: Carmen Alonso Pérez
 • Subdelegado/a: Santiago Domínguez Blanco
 • Secretario/a: Belén Parente Artime
 • Tesoureiro/a: Marcos Gayoso Mallo

Asímesmo as comisións asesoras establecidas na mesma reunión son as seguintes:

 • Comisión de Infraestructuras
  Alejandro Casal Barreiro
  alejandro Otero Álvarez
 • Comisión de Lecer e Cultura
  Iván Rodríguez
  Luiz Henrique Marcelino Rosa
 • Comisión de Deportes
  Mateo Salgado Díaz
  Iván Rodríguez
  Noelia Alonso Rodriguez
  Aser Álvarez Fernández
 • Comisión de Comunicación e Publicacións
  Romina Florencia Pacini
  Diego Costas Moyano
  Ricardo Enrique Mendes
 • Comisión de igualdade
  Noelia Alonso Rodríguez
  Belén Parente Artime
  Marcos Gayoso Mallo
  Romina Florencia Pacini
 • Claustro
  Santiago Domínguez Blanco

Horario de atención no local da Delegación de Estudantes (2º andar: de luns a venres en horario de 9.00 a 10.00 horas). En caso de non encontrarnos no local podes poñerte en contacto con nos enviando un correo electrónico á dirección eme.delegacion@uvigo.es.