Composición (desde 14/12/2022)

Presidenta

 • Elena M. Alonso Prieto

Secretario

 • Guillermo García Lomba

Subdirectores/as (1)

 • María Araújo Fernández
 • Raquel Pérez Orozco
 • Francisco Deive Herva

Persoal Docente e Investigador (5)

Titulares

 • Javier Vijande López (1º Graos)
 • Mª del Carmen Pérez Pérez (2º Graos)
 • Fernando García Bastante (3º e 4º Grao ERME)
 • Pablo Eguía Oller (3º e 4º Grao EE)
 • Teresa Rivas Brea (Máster EM)

Suplentes

 • Elena González Rodríguez
 • Marta Cabeza Simó
 • Leandro Alejano Monge
 • Javier Taboada Castro
 • Eduardo Giráldez Pérez

Estudantado (4)

Titulares

 • Carmen Alonso Pérez
 • Alejandro Casal Barreiro
 • Santiago Domínguez Blanco
 • Belén Parente Artime

Suplentes

 • Mateo Salgado Díaz

Persoal de Administración e Servizos (1)

Titulares

 • Mª Carmen Romo Pérez

Suplentes

 • Mª Mayte Marcote Pereira

 

Actas