O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do estudantado coa realidade profesional na que se vai a integrar ao rematar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o estudantado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Desde este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:

Perfil académico ou investigador
Require do estudantado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional
Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o estudantado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable desde os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

 

Traballo Fin de Grao 2021/2022

Normativas do TFG

Ofertas temáticas do TFG

Formulario do TFG

 

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

Convocatoria Solicitude Defensa
Fin de carreira 22/09/2021 – 29/09/2021 04/10/2021 – 05/10/2021
Febreiro 01/02/2022 – 11/02/2022 24/02/2022 – 25/02/2022
Xuño 06/06/2022 – 17/06/2022 28/06/2022 – 29/06/2022
Xullo 05/07/2022 – 15/07/2022 26/07/2022 – 28/07/2022

 

Traballo Fin de Grao 2022/2023

Normativas do TFG

Ofertas temáticas do TFG

  • Listaxe de ofertas de TFG Outubro 2022/2023
  • Listaxe de ofertas de TFG Decembro 2022/2023

Formulario do TFG

 

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG

Convocatoria Solicitude Defensa
Fin de carreira 28/09/2022 03/10/2022 – 04/10/2022
Febreiro 17/02/2023 01/03/2023 – 02/03/2023
Xuño 20/06/2023 29/06/2023 – 30/06/2023
Xullo 14/07/2023 26/07/2023 – 28/07/2023

 

 

Coordinación do TFG