Guitián Saco

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Pav. Manuel Martínez-Risco, Despacho 77
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 094
bea.guitian@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeira de Minas na especialidade de Materiais no ano 2009 (UVigo), Doutora pola Universidade de Vigo con Mención Internacional no ano 2016 (UVigo). Desde o ano 2010 vinculada ao grupo de investigación Encomat da Universidade de Vigo.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G311V01310 | Control de calidade de materiais
V09G311V01312 | Tratamento e conformado de materiais
V09G311V01313 | Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos

Investigación

Grupo de investigación

Electroquímica e Enxeñería de Materiais

Liñas de investigación

  • Electroquímica aplicada ao estudo da corrosión en materiais
  • Novos materiais para almacenamento de enerxía