Acto de benvida ao estudantado de novo ingreso 2023/2024

O xoves 7 de setembro celebrarase a Xornada de Benvida organizada expresamente para o alumnado de novo acceso.

Esa mesma semana enviarase unha comunicación desde a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía a todo o alumnado matriculado en primeiro curso con información máis detallada sobre a Xornada de de Benvida.

Máis información