Renovación Programa Fides-Audit

O centro Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía comenza o proceso de renovación da certificación da implantación do sistema de garantía de calidade do centro, o 23 de febreiro de 2021