O Grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas avanza no deseño dun método para previr riscos nas infraestruturas de transporte

O proxecto está financiado con dous millóns de euros e nel participan dez socios europeos

Figura representativa xerada no proxecto, centrada neste caso na detección de movementos nas infraestruturas

O Grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas da Universidade de Vigo está a traballar no deseño dun método para previr riscos e aumentar a resiliencia das redes de infraestruturas viarias e ferroviarias da zona atlántica, en particular fronte aos impactos relacionados co cambio climático. Fano dentro do proxecto europeo Sirma, un traballo que arrancou en abril de 2019 e que está financiado con dous millóns de euros do programa Interreg Atlantlic Area. Para conseguilo o grupo GeoTech está a deseñar unha técnica que, a través da comparación entre imaxes do satélite Sentinel-1 do programa Copernicus, permite detectar cambios na superficie terrestre ao longo do tempo, cambios que poden ser simples desprazamentos milimétricos, pero que se persisten a través dos anos indican unha perigosa tendencia de movemento na infraestrutura que se quere analizar.

“Esta metodoloxía presenta a vantaxe de poder identificar zonas vulnerables a grande escala, o que permite optimizar as campañas de inspección das infraestruturas, focalizando as visitas dos técnicos a comprobar o estado das áreas conflitivas”, explican os investigadores Belén Riveiro e Joaquín Martínez, responsables do proxecto na Universidade de Vigo. Estas novas ferramentas suporán, segundo explican, un importante aforro de tempo, esforzo e custes na monitorización de infraestruturas. “Ademais, dispoñer destas metodoloxías contribúe positivamente cara a anticipación á ocorrencia de eventos extremos por colapso de estruturas críticas, xa sexan pontes, muros de contención ou estradas. “Neste senso o maior avance é a posibilidade de facer unha predición de zonas con posibles danos potenciais e centrar os esforzos de estudo en diferentes zonas segundo criterios de risco potencial baseados nesta tendencia de deformación”, recalca Riveiro.

Ler a nova completa no DUVI