A EME ao longo do ano convoca unha serie de concursos cos que busca visibilizar as saídas profesionais das súas persoas tituladas. Polo tanto, dunha maneira ou outra as temáticas nas que se centran estes concursos son os recursos mineiros e enerxéticos: xeración, transformación, transporte e uso de enerxía, enerxías renovables, explotación de minerais e de rochas, túneles e obras subterráneas, restauración de espazos mineiros, avaliación de impacto ambiental, fabricación e uso de materiais, explosivos, etc.

Estes concursos presentan diversos formatos (fotográficos, constructivos, de improvisación oral, etc.).

Todos eles teñes fantásticos agasallos co obxectivo de premiar a todos aqueles que se esforzan nas súas creacións.

Listaxe de concursos: