Descargar tríptico informativo da Aula Aberta á TecnoCiencia

A EME desexa facilitar, tanto a estudantes preuniversitarios, ás súas propios estudantes así como a cidadáns en xeral, o acceso aberto a aqueles contidos científicos e técnicos incluídos nos seus ensinos oficiais de grao e de máster que, polo seu interese social, cultural ou profesional, poidan fomentar a adquisición de competencias, coñecementos e destrezas por calquera persoa interesada independentemente da súa formación e idade, contribuíndo deste xeito á aprendizaxe científica e tecnolóxica ao longo da vida. Con esta finalidade, proxectou a Aula Aberta á TecnoCiencia que permite o acceso aos contidos de materias pertencentes aos graos que se imparten no noso centro: Grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e o Grao en Enxeñería da Enerxía.

Cun amplo catálogo de experiencias agrupadas en módulos, conforme a áreas de coñecemento converxentes, os alumnos aprenden mediante actividades manipulativas, os fundamentos dos procesos científicos e tecnolóxicos empregados polos enxeñeiros que se forman nas nosas aulas, mostrando ao mesmo tempo a utilidade e o atractivo dunha vida profesional dedicada ao mundo da transferencia tecnolóxica no ámbito das ciencias aplicadas da Terra, materiais e enerxía.

 

Módulo de Intelixencia Artificial: Érase unha vez un mundo de datos

Pode un computador tomar decisións intelixentes? Pero… que é unha decisión intelixente? A Intelixencia Artificial colleu un gran protagonismo nos últimos anos e a día de hoxe forma parte de moitos ámbitos nas nosas vidas, normalizando o feito de que unha máquina sexa capaz de xogar connosco ou entender o que falamos. Con este taller mostrarase aos asistentes a utilidade e o potencial que ditas técnicas poden achegar á nosa sociedade, mostrando dunha forma interactiva a súa aplicación no mundo da enxeñería. Os asistentes resolverán un problema de visión artificial por eles mesmos e aprenderán a importancia da recolección de datos para chegar ao devandito fin, desenvolvendo a súa capacidade resolutiva e a súa imaxinación. Nun mundo conducido pola información, que mellor forma de adentrase nel?

 

Módulo de enxeñería química: Dende as fontes termais galegas ata o motor do coche

1a
1b

 

Nos últimos anos estase a investir un grande esforzo no desenvolvemento de ferramentas biotecnolóxicas para a substitución dos procesos químicos equivalentes de forma que se diminúa o impacto ambiental. Nesta liña, o módulo de enxeñería química pretende que se vexan as vantaxes da produción de biodiésel en comparación co combustible fósil convencional, e que se visualicen as fontes termais galegas como un nicho onde encontrar organismos con capacidade de produción de biocatalizadores que actúen eficazmente na reacción de síntese de biodiésel.

 

Módulo de Enxeñería do terreo: The wall

1a
1b

 
A construción de modelos a escala reducida é unha estratexia amplamente utilizada en disciplinas técnicas relacionadas co estudo do comportamento de solos e macizos rochosos onde se proxectan obras de enxeñaría (cimentación, presas, muros, túneles, cidades subterráneas, etc.).

Neste módulo realízase unha competición na que os equipos terán que construír un muro de terra armada utilizando como único material resistente papel. Desta maneira trabállanse conceptos como o armado de terras, deseño de muros de contención e sostemento de infraestruturas subterráneas na enxeñería.

 

Módulo de combustión: May the fire be with you

1a
1b

 

Realízanse unha serie de experiencias prácticas moi visuais para que o alumno aprenda as nocións básicas da combustión. Desde o máis simple (como se produce a reacción, reactivos, produtos, etc.) ata a súa aplicación a sistemas complexos e reais como motores de combustión, plantas de xeración de enerxía, etc. Trabállanse conceptos como enerxía, potencia, turbulencia, cinética química, etc. Todo iso coa participación activa do alumnado.

 

Módulo de xeotecnoloxías: Topografía con realidade aumentada

2a
2b

 

A topografía é unha das principais técnicas de xestión do territorio. Historicamente fíxose a través de papel, pero na era dixital deu o salto aos computadores e agora pode gozar dos beneficios da realidade aumentada. Ou SARndbox (Augmented Reality Sandbox), tamén coñecido como arenero, permite visualizar en tempo real cores segundo a altura do terreo, así como liñas de nivel e o comportamento que teñen as precipitacións sobre o terreo. Nesta actividade, abarcaranse conceptos relacionados con xeografía, debuxo técnico e tecnoloxías da información e da comunicación. Este módulo, céntrase na presentación da realidade aumentada e a súa diferenciación coa realidade virtual. A continuación, tras a explicación das partes e funcionamento do arenero, os participantes poderán empregalo.

 

Módulo de termografía infravermella: Visión infravermella, unha nova forma de contemplar o mundo

3a
3b

 

Queres saber como medir a través dos elementos? Gustaríache detectar defectos internos a través da superficie dos obxectos? Neste módulo de termografía infravermella preséntase esta técnica, coa que medimos a distribución de temperaturas superficiais nos obxectos de maneira que podemos detectar anomalías tanto externas como internas grazas á súa pegada térmica. Veremos as capacidades da termografía infravermella de maneira interactiva, mediante o uso supervisado da cámara termográfica e a interpretación en grupo das imaxes, enfocando a diferentes aplicacións de interese dos alumnos, como xeoloxía, transferencia de calor e óptica. Ademais, resolveremos o misterio: quen se quedou coa miña carteira?

 

Módulo de física: Física Re-Creativa

4a
4b

 

A Física é un referente para a comprensión de boa parte da ciencia e da tecnoloxía actual, así como de innumerables fenómenos sociais relacionados. Entre as estratexias para empregar para facer máis atractivo a súa aprendizaxe úsase neste módulo a experimentación directa con materiais e obxectos cotiáns de baixo custo. Boa parte do material presentado é resultado directo do traballo realizado polo alumnado da Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía durante a realización do Proxecto de Física cuadrimestral das materias Física 1 e Física 2, onde se estudan contidos similares en parte aos impartidos en bacharelato e relacionados coa mecánica, electromagnetismo, fluídos, ondas, óptica e termodinámica. Previamente á visita deben elixirse os contidos para tratar. Máis información en: www.clickonphysics.es

 

Módulo de materiais: A febre dos materiais

5a
5b

Os materiais son de gran importancia en todos os ámbitos da vida e o desenvolvemento de novos materiais está intimamente ligado ao progreso e evolución da sociedade. Por iso, é importante coñecer as propiedades que ofrecen os distintos tipos de materiais. Neste módulo preséntanse exemplos dos distintos materiais: cerámicos, metálicos, polímeros e materiais compostos, destacando as propiedades que teñen cada un deles e diferentes curiosidades en canto ao seu uso. Como exemplos destacados presentaranse: xeración dunha escuma mediante polimerización, efecto da memoria da forma en metais e polímeros, o uso do ferro como ferramenta de recuperación de Cu e o comportamento de materiais hidrófugos.

 

Se tedes interese en visitar a Aula Aberta á TecnoCiencia, de forma totalmente gratuíta, poñervos en contacto connosco en eme.internacional@uvigo.es ou nos teléfonos 986 814 077 e 986 812 205.