Un dos nosos obxectivos é espertar a curiosidade e involucrar á cidadanía a través de actividades de divulgación e difusión baseadas en contidos documentados polo profesorado da EME cunha linguaxe rigoroso pero próximo.

Para facer accesible o coñecemento científico á sociedade en xeral e aos alumnos de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional en particular, a Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía ofrece un conxunto de actividades cuns contidos asociados á enerxía, os materiais e o medio ambiente, temas todos eles relacionados de forma directa cos graos que se imparten no noso centro: O Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e o Grao en Enxeñaría da Enerxía.

Actividades organizadas pola EME

aula

eme minerales

charlas

muller inter

coleccion minerais

 

Concursos organizados pola EME

enfocarme 2019

enerxizarme 2020

escavarme 2020

PACUXA

curtas 2020

 

Actividades nas que colabora a EME

orientacion

Cartel 2019

Club deportivo

foro tec

Máis información

 

Coordinador de difusión

José Santiago Pozo-Antonio

+34 986 814 077 (Despacho)
+34 986 130 211 (Laboratorio 1.03 do MTI)
eme.internacional@uvigo.es
(martes e xoves: 10:00-13:00 no despacho 3 de Dirección)