Queres estudar Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos?

 

Queres estudar Enxeñaría da Enerxía?

 

Un dos nosos obxectivos é espertar a curiosidade e involucrar á cidadanía a través de actividades de divulgación e difusión baseadas en contidos documentados polo profesorado da EME cunha linguaxe rigorosa pero próxima.

Para facer accesible o coñecemento científico á sociedade en xeral e aos alumnos de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional en particular, a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía ofrece un conxunto de actividades cuns contidos asociados á enerxía, os materiais e o medio ambiente, temas todos eles relacionados de forma directa cos graos que se imparten no noso centro: O Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e o Grao en Enxeñaría da Enerxía.

Actividades que organizamos

Actividades coas que colaboramos

 

Coordinador de actividades

José Santiago Pozo-Antonio
+34 986 814 077 (Despacho)
+34 986 130 211 (Laboratorio 1.03 do MTI)
eme.internacional@uvigo.es
(martes e xoves: 10:00-13:00 no despacho 3 de Dirección)