Xornadas ENMI 2020

Programa e horarios

 • 17 de novembro ás 15.00 h | M-213
  Tersa Rivas – Resturando moito máos que espazos mineiros
 • 19 de novembro ás 15.00 h | M-213
  Antonio Fernández e Gustavo Peláez – Aproveitamento de metano en granxas de vacún
 • 25 de novembo ás 13.00 h | M-211
  Manuel Pérez – Informática aplicada a industria mineira, da enerxía e da transformación
 • 2 de decembro ás 15.00 h | M-211
  José López – Ex-alumnos do grao: Fusión nuclear, buracos negro e traballo na NASA
 • 3 de decembro ás 15.00 h | M-213
  Juan Ricoy – Proxecto de voadura para a construcción da EDAR de Vigo
 • 9 de decembo ás 13.00 h | M-211
  Carlos Martínez – As verdades da industria extractiva
 • 10 de decembro ás 15.00 h | Online
  Roberto Agromayor – Érase unha vez en Noruega: Experiencias dun enxeñeiro
 • 15 de decembro ás 15.00 h | M-213
  Elena Alonso – Minería e sostenibilidade
 • 15 de decembro ás 15.00h | M-213
  Verónica Salgueiriño – Materiais magnéticos nanométricos