Xornadas ENMI 2020: Roberto Agromayor

Érase unha vez en Noruega: Experiencias dun enxeñeiro

Avisaremos da aula e da clave polas redes sociais antes da charla.