Xornadas ENMI 2020: Juan Ricoy Alonso

Proxecto de voadura para a construcción da EDAR de Vigo