Máster Universitario en Enxeñaría de Minas pola Universidade de Vigo

Código RUCT 4314879
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Centro onde se imparte Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Tipo de ensino Presencial
Nº de prazas de novo ingreso ofertadas 40 prazas (Decreto 222/2011)
Idiomas nos que se imparte o título Galego e Castelán
Profesións reguladas para as que capacita: Enxeñeiro/a de Minas (Orde CIN/310/2009)
Nº de créditos ECTS 120 (69 Obrigatorios / 24 Optativos / 9 Prácticas / 18 TFM)
Réxime de estudo Matrícula a tempo completo e a tempo parcial
Número mínimo de ECTS de matrícula Estudante a tempo completo:

  • Primeiro curso: mínimo 48 e máximo 60 ECTS
  • Demáis cursos: mínimo 6 e máximo 60 ECTS

Estudante a tempo parcial:

  • Primeiro curso: mínimo 24 e máximo 47 ECTS
  • Demáis cursos: mínimo 6 e máximo 47 ECTS
Normas de permanencia Normativa de Permanencia na UVigo
Normas de transferencia Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos
Expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinador do título Elena Alonso Prieto
Data de autorización para a súa implantación Orde do 05/09/2014 (DOG 26/09/2014)
Data de publicación do Plan de Estudos Resolución do 09/02/2015 (BOE 09/03/2015)
Memoria vixente do título Memoria do título