Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 3 5.66%
Profesor Titular de Universidade 15 28.3%
Titular de Escola Universitaria 2 3.77%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 9 16.98%
Profesor Axudante Doutor 4 7.55%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 15 28.3%
TOTAL 53 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.