Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 5 8.62%
Profesor Titular de Universidade 23 39.66%
Titular de Escola Universitaria 2 3.45%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 7 12.07%
Profesor Axudante Doutor 3 5.17%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 12 20.69%
TOTAL 58 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.