A Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía participa nos programas de mobilidade institucionais apoiando a saída do estudantado propio e acollendo ao estudantado externo (nacional e internacional).

O estudantado da Universidade de Vigo pode cursar parte das súas titulacións no estranxeiro a través de programas como o Erasmus, ISEP, así como beneficiarse das bolsas propias desta universidade, quen tamén pon a disposición do seu estudantado un tándem de conversa coa finalidade de fomentar a aprendizaxe de idiomas e as relacións interpersoais entre os participantes.

A Oficina de Relacións Internacionais é a encargada de coordinar, centralizar e xestionar as actividades internacionais que se desenvolven na institución, relacionadas con programas de intercambio de formación de estudantes.

Normativa para programas de mobilidade Mobilidade nacional Mobilidade internacional

 

Coordinador de relacións externas e mobilidade

José Santiago Pozo Antonio

+34 986 814 077 (Despacho)
+34 986 130 211 (Laboratorio 1.03 do MTI)
eme.internacional@uvigo.es
(martes e xoves: 10.00-13:00 no despacho 3 de Dirección)