Área de emprego e emprendemento

O seu obxectivo fundamental é facilitar, en colaboración coas administracións, empresas e outras institucións, o acceso ao mercado laboral das persoas tituladas na Universidade de Vigo.

Sesións informativas ao estudantado do centro

Presentación da Área de emprego e emprendemento: qué é a área, prácticas académicas externas curriculares e extracurriculares, emprendemento e formación.
Presentación do curso “Busca activa de emprego”: como autocoñecerse, coñecer as saídas profesionais dos ámbitos xurídico e empresarial, as canles de busca de emprego e a preparación con éxito para o proceso de selección.

Área de emprego e emprendemento

 

Fundación da Universidade de Vigo

Consellos da Fundación da Universidade de Vigo. Aquí atoparás información e formación que pode axudarte na túa busca de emprego: curriculo, carta de presentación, proceso de selección e exemplos.

Páxina web da fundación