Local da Delegación (2º andar) | eme.delegacion@uvigo.es | Facebook | Instagram

A Delegación de Estudantes de Minas e Enerxía é o órgano de representación dos estudantes da EME. Está integrada exclusivamente por estudantes da Escola e ten como principais funcións:

 • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
 • Xestionar os seus recursos.
 • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
 • Elixir aos seus representantes ante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.
Delegación de alumnado

Os cargos da Dirección da Delegación de Estudantes nomeados o día 19 de setembro de 2023 na reunión de representantes do estudantado son:

 • Delegado/a: Mateo Salgado Díaz
 • Subdelegado/a: Romina Florencia Pacini
 • Secretario/a: Belén Parente Artime
 • Tesoureiro/a: Diego Costas Moyano

Asímesmo as comisións asesoras establecidas na mesma reunión son as seguintes:

 • Comisión de Infraestruturas
  Alejandro Otero Álvarez
  Mael Piñeiro Bilbao
 • Comisión de Lecer e Cultura
  Luiz Henrique Marcelino Rosa
  Martina Cárdenas Corral
 • Comisión de Deportes / Club deportivo da EME
  Alejandro Marzana Gómez (presidente)
  Hideki Bedoya Tanaka
  Guillermo Benjamín Lubián Díaz
 • Comisión de Comunicación e Publicacións
  Brian Torres Rodríguez
 • Comisión de Igualdade
  Miriam Yueai Marín Castiñeira

Horario de atención no local da Delegación de Estudantes (2º andar: de luns a venres en horario de 9.00 a 10.00 horas). En caso de non atoparnos no local podes poñerte en contacto con nos enviando un correo electrónico á dirección eme.delegacion@uvigo.es.