Local da Delegación (2º andar) | eme.delegacion@uvigo.es | Facebook | Instagram

A Delegación de Estudantes de Minas e Enerxía é o órgano de representación dos estudantes da EME. Está integrada exclusivamente por estudantes da Escola e ten como principais funcións:

 • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
 • Xestionar os seus recursos.
 • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
 • Elixir aos seus representantes ante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.
Delegación de alumnado

Os cargos da Dirección da Delegación de Estudantes nomeados o día 14 de outubro de 2020 na Reunión de Representes de Alumnos son:

 • Delegado/a: Santiago Domínguez Blanco
 • Subdelegado/a: Marta Mª Caride Pérez
 • Secretario/a: Belén Parente Artime
 • Tesoureiro/a: Ivan Montenegro Vázquez

Asímesmo as comisións asesoras establecidas na mesma reunión son as seguintes:

 • Comisión de Infraestructuras
  Alejandro Casal
  Pablo Martínez Outeda
  Laura Andrés Herguedas
 • Comisión de Ocio y Cultura
  Héctor Santórum Ruíz
  Oscar Domínguez Bastos
  Rodrigo Martín (colaborador externo)
  Pablo Leite (colaborador externo)
 • Comisión de Deportes
  Iago Cuñado Juncal
  Pedro Bastos Recarey
  Noelia Alonso Rodríguez
  Marta Mª Caride Pérez
  Borja Barreiro Cal
  Ivan Montenegro Vázquez
  Carlos Gómez Bar
  Carlos Iglesias Fernández
  Aser Álvarez Fernández
  Juan Fernández Costa
 • Comisión de Comunicación y Publicaciones
  Carmen Filgueria Sánchez
 • Comisión de igualdad
  Noelia Alonso Rodríguez
  Nuria Antonio Fontán
  Belen Parente Artime
 • Claustro
  Miguel Ansede Vilas

Horario de atención no local da Delegación de Estudantes (2º andar: de luns a venres en horario de 9:00 a 10:00 horas). En caso de non encontrarnos no local podes poñerte en contacto con nos enviando un correo electrónico á dirección eme.delegacion@uvigo.es.