Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Departamentos

A continuación amosamos a listaxe dos departamentos asociados a materias impartidas no centro.

Departamentos con docencia no centro

Departamento Teléfono Email
C05 - Estatística e Investigación Operativa 986 812 440
C10 - Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio 986 812 614
T01 - Deseño na Enxeñaría 986 813 668
T02 - Enxeñaría Eléctrica 986 812 222
T03 - Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos 986 812 219
T04 - Enxeñería Química 986 812 285
T05 - Enxeñería dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción 986 813 881
T06 - Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente 986 812 045
T07 - Enxeñaría de Sistemas e Automática 986 812 222
T08 - Física Aplicada 986 814 070
T11 - Tecnoloxía Electrónica 986 812 163
T17 - Matemática Aplicada II 986 812 158
X09 - Organización de Empresas e Mercadotecnia 986 812 480