O TFM representa un contacto formal do alumnado coa realidade profesional na que se vai a integrar ao finalizar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o alumnado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Dende este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:

Perfil académico ou investigador
Require do alumnado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional
Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumnado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

Traballo Fin de Máster 2021/2022

Normativas do TFM

Ofertas Temáticas do TFM

Formularios de Proposta do TFM

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFM

 

Convocatoria Solicitude Defensa
Adiantada Por confirmar Por confirmar
Xuño 28/06/2022 – 30/06/2022 04/07/2022 – 05/07/2022
Xullo 13/07/2022 – 15/07/2022 26/07/2022 – 28/07/2022
Horario e tribunais

Traballo Fin de Máster 2022/2023

Normativas do TFM

Ofertas Temáticas do TFM

  • Listaxe de ofertas de TFM Curso 2022/2023

Formularios de Proposta do TFM

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFM

 

Convocatoria Solicitude Defensa
Adiantada Por confirmar Por confirmar
Xuño 26/06/2023 03/07/2023 – 04/06/2023
Xullo 24/06/2023 26/07/2023 – 28/07/2023

 

 

Coordinación do Traballo Fin de Máster

Elena Alonso Prieto
+34 986 813 775
ealonso@uvigo.es