O TFM representa un contacto formal do alumnado coa realidade profesional na que se vai a integrar ao finalizar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o alumnado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Dende este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:

Perfil académico ou investigador
Require do alumnado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional
Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumnado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

Traballo Fin de Máster 2022/2023

Normativas do TFM

Ofertas Temáticas do TFM

  • Listaxe de ofertas de TFM Curso 2022/2023

Formularios de Proposta do TFM

 

TFM CON ENTIDADES EXTERNAS (EMPRESAS E INSTITUCIóns)

Programa colmea de ideas
Programa de innovación aberta. Entidades externas lanzan á contorna universitaria un desafío, unha necesidade ou un problema co fin de que o estudantado expoña y desenvolva, no seu TFM, posibles solucións ou melloras.

Estadías para a realización do TFM en colaboración con entidades externas
Convenio específico entre UVIGO e entidade externa
Responsable da tramitación: coordinador/a do TFM

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFM

Convocatoria Solicitude Defensa
Adiantada Por confirmar Por confirmar
Xuño 26/06/2023 03/07/2023 – 04/06/2023
Xullo 24/06/2023 26/07/2023 – 28/07/2023

 

PREMIOS TFM

Convocatorias de premios de TFM. Calidade lingüística en galego, inclusión da perspectiva de xénero, ODS e sostenibilidade, ámbito auga, ámbito xeomática, etc.

Máis información

 

 

Coordinación do Traballo Fin de Máster

Elena Alonso Prieto
+34 986 813 775
ealonso@uvigo.es