Arias Sánchez

Catedrático/a de universidade

Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Despacho M127
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 645
parias@uvigo.es

Breve CV

Doutor en Enxeñaría de Minas pola Universidade de VIGO en 2003. Desde 2007 Profesor Titular na Universidade de Vigo. Está acreditado ao corpo de Catedráticos desde 2012. Impartiu docencia universitaria desde 1997. Os seus intereses de investigación son as técnicas Xeomáticas. É coautor de máis de 120 publicacións (artigos e capítulos de libros), participante en máis de 75 proxectos de investigación e contratos con empresas. É coautor de 16 patentes e modelos de utilidade. Realizou 3 estancias de investigación no estranxeiro. Colaborou na organizado máis de 20 seminarios e congresos. Dirixiu máis de 12 Teses Doutorais e máis de 100 Traballos Fin de Máster, Traballos Fin de Grao e Proxectos Fin de Carreira. Foi Director da E.T.S.E. MINAS da Universidade de Vigo. É membro das comisións técnicas da ISPRS (The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing). É censor de numerosas revistas nacionais e internacionais. É avaliador externo da ANEP, ACSUG e DEVA. Recibiu o Premio CIENCIA E TECNOLOXÍA da Deputación de Pontevedra.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster Universitario en Enxeñaría de Minas

V09M148V01109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomática Avanzada

2º cuadrimestre

 

Titorías

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

Investigación

Grupo de investigación

Xeotecnoloxías Aplicadas