Vázquez Dorrío

Profesor/a titular de universidade

Área de Física Aplicada
Departamento de Física Aplicada

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Despacho Dpto. FA2
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 216
bvazquez@uvigo.es

Breve CV

Licenciado en CC Físicas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1990. Doutor en Física pola Universidade de Vigo en 1996. Desde 1998 é Profesor Titular de Universidade. Ten concedidos catro sexenios de investigación CNEAI. Está acreditado ao corpo de Catedráticos de Universidade desde Marzo de 2013. Participante en 25 proxectos de investigación/contratos con empresas das distintas convocatorias públicas e privadas. É coautor dunhas 70 publicacións indexadas en SCOPUS (Author IDE: 6701371723) e colaborou na organización de 11 reunións científicas. Neste ámbito dirixiu 1 Tese Doutoral, 1 DEA, 2PFC e 13 TFM. Actualmente dirixe 3 Teses Doctorais. É avaliador externo da PUCP-Perú, da ANPCYT-República Arxentina desde e da ANEP-España. É censor habitual de 18 revistas internacionais moitas delas con alto impacto no JCR ou SJR. Incorporouse á docencia universitaria o curso 1990-1991. Ten dous informes Moi Favorable de avaliación da Actividade Docente (Programa DOCENTIA). Mantén unha liña de innovación educativa no campo do ensino experimental da ciencia desde 1991: 10 proxectos de innovación/transferencia científica, unhas 90 publicacións, 33 participacións na organización de reunións científicas, dirección de 21 TFM. É Vicepresidente da Asociación Hands-on Science. É Embaixador para España de Scientix. É Responsable do Grupo de Innovación Docente de Aprendizaxe Manipulativo da Física (GID1). Foi Subdirector e Director da ETS de Enxeñaría de Minas.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01102 | Física: Física I

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01102 | Física: Física I

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01202 | Física: Física II

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01202 | Física: Física II

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Óptica Física

Liñas de investigación

  • Enxeñaría óptica
  • Tecnoloxías láser
  • Tecnoloxías ópticas de medición