Balado Frías

Contratado/a predoutoral UVigo

Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Laboratorio 222
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 499
jbalado@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01514 | Cartografía temática e teledetección
V09G310V01701 | SIX e ordenación do territorio

2º cuadrimestre