Delgado Marzo

Profesor/a asociado/a

Área de Explotación de Minas
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Despacho L105
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 811 930
fdelgado@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Minas pola Universidade de Vigo (2004) e Diplomado en Estudos Avanzados pola Universidade de Vigo (2006). Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais, nas especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial e ergonomía e psicosociología aplicada, polo Centro de Iniciativas Profesionais (2008). Profesionalmente dedícase á Dirección Facultativa de varias explotacións mineiras e establecementos de beneficio, realización de proxectos de aproveitamento mineiros, de perforacións para aproveitamento xeotérmico, de movemento de terras, de estabilidade de noiros, de restauración de canteiras, de voaduras, de instalación de polvoríns, de tratamento de augas residuais, informes de sondaxes, peritaciones xudiciais, solicitude de licenzas de actividade de instalacións mineiras, valoración de activos mineiros e docencia de seguridade mineira.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01511 | Concentración de menas
V09G310V01521 | Mineralurxia
V09G310V01703 | Explotación sostible de recursos mineiros II

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01404 | Mecánica de solos

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01611 | Rochas industriais e ornamentais
V09G310V01614 | Loxística e servizos mineiros

Máster Universitario en Enxeñaría de Minas

V09M148V01204 | Enxeñaría Mineira