As prácticas en empresas facilitan a preparación do alumnado para o exercicio profesional e favorecen o desenvolvemento académico e o acceso ao mercado laboral. A EME conta con máis de 50 convenios con empresas de sectores como a enerxía, obra civil, explotación de recursos naturais, auga, medio ambiente, enxeñaría de materiais, etc. que colaboran coa formación dos nosos estudantes de Grao e Máster.

Nas titulacións de grao da EME, as prácticas externas teñen carácter extracurricular, o que significa que son voluntarias e non forman parte do plan de estudos.

Por outra banda, no Máster Universitario en Enxeñaría de Minas, as prácticas externas son actividades académicas integradas como materias do plan de estudos, polo que teñen carácter curricular.

Prácticas externas extracurriculares

 

Coordinación das prácticas

Javier Taboada Castro
+34 986 813 796
jtaboada@uvigo.es