AVISO IMPORTANTE: Servizos administrativos do centro

Os servizos administrativos do centro non prestarán atención presencial ata novo aviso. A atención prestarase exclusivamente a través de correo electrónico. Pódense consultar as direccións na web do centro/administración e servizos.

Como único punto de atención telefónica urxente contactar coa Administradora do ámbito tecnolóxico no teléfono 647 343 115.