Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 7 10.29%
Profesor Titular de Universidade 20 29.41%
Titular de Escola Universitaria 2 2.94%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 10 14.71%
Profesor Axudante Doutor 4 5.88%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 15 22.06%
TOTAL 68 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.