Perfil do profesorado

O persoal académico dispoñible está formado por docentes e investigadores, coa suficiente experiencia e cualificación para afrontar a docencia proposta e conseguir a adquisición por parte do estudantado das competencias da mesma.

Cadro de PDI – Curso 2019/2020

Categoría Homes Mulleres Total % TIT AD
CU 8 0 8 10,53% Dr. TC
PTU 22 25 32 42,11% Dr. TC
TEU 1 0 1 1,32% Dr. TC
PCD 5 9 14 18,42% Dr. TC
PAD 1 0 1 1,32% Dr. TC
PA 11 3 14 18,42% TP
Outros 5 1 6 7,89% TC
TOTAL 53 23 76