Baqueiro Vidal

Profesor/a asociado/a

Área de Máquinas e Motores Térmicos
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

maria.baqueiro.vidal@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G291V01205 | Sistemas térmicos

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01706 | Xestión da enerxía térmica

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G311V01205 | Sistemas térmicos

2º cuadrimestre