Rico Fuentes

Contratado/a predoutoral UVigo

Área de Máquinas e Motores Térmicos
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial (Torrecedeira)
Departamento T05
Rúa Conde de Torrecedeira
36208 Vigo

+34 986 818 799
jjrico@uvigo.gal

Breve CV

B.Sc. in Energy Engineering (2018) and M.Sc. in Mining Engineering (2020), both by the University of Vigo, including a six-month stay at the Hochschule Flensburg. Currently working as a full time researcher on the fields of biomass combustion and reduction of pollutants.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G291V01205 | Sistemas térmicos
V09G291V01303 | Xeración e distribución de enerxía térmica convencional e renovable

2º cuadrimestre