Feijóo Lorenzo

Catedrático/a de universidade

Área de Enxeñaría Eléctrica
Departamento de Enxeñaría Eléctrica

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Despacho 139
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 055
afeijoo@uvigo.gal

Breve CV

Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Santiago de Compostela, 1990. Doutor Enxeñeiro Industrial polo Departamento de Enxeñaría Eléctrica, Universidade de Vigo, 1998. Profesor titular da Universidade de Vigo, 2000. Impartíu docencia universitaria na Universidade de Vigo desde o ano 1991. Liña de investigación: enerxías renovábeis. Participou como autor ou coautor en máis de 60 artigos en revistas especializadas, congresos, xornais, libros ou capítulos de libros. Participou como investigador en máis de 30 proxectos de investigación. Dirixíu máis de 90 proxectos fin de carreira e traballos fin de grao e fin de máster. Dirixíu unha tese de doutoramento. Colaborou nos comités de normalización de IEC. Colabora na revisión de artigos con institucións como Elsevier e IEEE.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G291V01201 | Circuitos e máquinas eléctricas

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G291V01306 | Sistemas eléctricos de potencia

 

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Investigación en Redes Eléctricas

Liñas de investigación

  • Enerxías renovables