Mandado Vázquez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Organización de Empresas
Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Despacho 14
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 234
amandado@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo desde 1991. Doutor pola devandita Universidade en 2001 e desde 2006 é Contratado Doutor na mesma Universidade e como tal está acreditado. Doutor desde 2001, impartiu docencia desde 1991 e as súas liñas de investigación son: Incidencia da innovación e tecnoloxía na empresa e o seu ámbito; Incidencia das novas tecnoloxías na xestión do mantemento; Xestión e dirección deportiva. É coautor de máis de 40 publicacións así como partícipe en máis de 15 proxectos de investigación. Colaborou na organización de máis de 12 seminarios/cursos. Dirixiu unha tese de doutoramento e 3 proxectos fin de carreira. Foi Director da área de deportes da UVigo e recibiu o premio Empresa 97.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G291V01106 | Empresa: Dirección e xestión

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G311V01106 | Empresa: Dirección e xestión

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01804 | Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación

Investigación

Grupo de investigación

Organización de Empresas 8