Listaxe de profesorado do título

 

Estrutura do persoal académico do título

CategoríaTotalPorcentaxe
Catedrático de Universidade 6 10.17%
Profesor Titular de Universidade 19 32.2%
Titular de Escola Universitaria 0 0%
Investigador/a distinguido/a 0 0%
Profesor Contratado Doutor 7 11.86%
Profesor Axudante Doutor 7 11.86%
Profesor Contratado Interino 0 0%
Contratado Predoutoral 0 0%
Profesor Asociado 16 27.12%
TOTAL 59 100%

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.