cartel enerxiza.rme2020

Este concurso vai destinado ao alumnado de terceiro e cuarto da ESO, de bacharelato e de ciclos formativos. Poñerase a proba o seu enxeño e creatividade, e reforzaranse os estándares de aprendizaxe dos currículos de terceiro e cuarto da ESO, e de primeiro e segundo de bacharelato, relacionados coa hidráulica, pneumática, circuítos e automática.

Os/As concursantes deberán construír unha maqueta dunha instalación na que se manifeste a busca desta eficiencia enerxética. Poderán presentar maquetas de:

  • Vivendas eficientes
  • Centrais e plantas de enerxías renovables, como eólica, hidráulica, xeotérmica etc.

 

Contacto

+34 986 814 077
eme@uvigo.gal