Xornadas ENMI 2020: Manuel Pérez Cota

Informática aplicada á industria mineira, da enerxía e da transformación