Xornadas ENMI 2021: Ignacio Armesto

Industria 4.0. Novidades e tendencias en robótica industrial e non industrial

5 de maio de 2021 ás 13.00 h

Aula M-106 Escola de Minas e Enerxía